Kontingent

Kontingentet dækker medlemskab og træning for perioden 1. januar – 31. december 2018 

Husk: Kontingent og træningsgebyr skal være indbetalt senest den 31. december 2017!

Kontingentet og træningsgebyr bedes indbetalt på følgende konto i Danske Bank: 
Registreringsnummer: 9570, Kontonummer 1162 1953
Husk at påføre medlemsnummer (el. navn) samt HOLD-type ved indbetaling. Samt hvis hundeføreren er under 25 år.

Følgende bedes noteret:

  • Træner man med mere end 1 hund, skal man betale fuld træningsgebyr for nummer 2 hund, men ikke grundkontingent.
  • Træner man med 1 hund, men på mere end 1 hold, skal man betale fuld træningsgebyr for nummer 2 hold, men ikke grundkontingent.
  • Træner 2 medlemmer med 1 hund men på hvert sit hold, skal man betale fuld træningsgebyr og grundkontingent for begge hundeførere.
  • Grundkontingent til DCH lands- og kredsforening er pr. hundefører kr. 425,00.

Træningsgebyr for 2018

Holdtype: Pris per kursus
Kursushold 1 og 2 for nye medlemmer (inkl. kontingent) Kr. 1.200,-
Fortsætter (efter K1) på K2Kr. 800,-
Holdtype: Allerede medlemmerStart januar, for året udStart august, for året ud
C/B/A/E - hold og IPO Kr. 975,-Kr. 475,-
Fortsætter (efter K1 og K2) – for resten af året på C-holdKr. 475,-
Agility start april, for året udAgility start august, for året ud
AgilityKr. 675,-Kr. 400,-

Yderligere kontingentsatser

Selvtrænende medlemmer:Hundeførere som ikke går på et af ovenstående hold, men udfører aktiv hundetræning. Hvis man er konkurrenceaktiv skal trænerudvalget godkende, inden der meldes til en konkurrence. Her er man pokalberettiget jvnf. DcH –Nivå regler.600,-/ år
Passive medlemmer:Medlemmer som ikke går på et af ovenstående hold, ikke træner hund og ikke er konkurrenceaktiv.500,-/år
Trænere, bestyrelse,- og udvalgsmedlemmer:Medlemmer som er aktive i klubarbejdet og som sikrer at klubben fungerer. Hvis man er konkurrenceaktiv skal trænerudvalget godkende, inden der meldes til en konkurrence. Her er man pokalberettiget jvnf. DcH –Nivå regler.425,-/år
Gæstetræning Hundeførere, som kommer for at modtag træning en gang imellem. Gæstetræning skal altid godkendes af bestyrelsen. Hundeførere skal altid meldes ind i DcH Nivå samt betale grundkontingent til Lands og Kreds. 35,-/gang

Har du spørgsmål beder vi dig rette dem til din træner eller til bestyrelsen på mail:  dchnivaa@gmail.com